Större områden och högre lön

9 februari 2004

Ett 30-tal sjuksköterskor i Jönköpings kommun får kompensation för att en gammal kopplingsersättning tagits bort. Alla får arbetstiden sänkt från 36,33 timmar till 34 timmar och grundlönen höjd med 500 kronor. De som tidigare har haft en extra hög kopplingsersättning får dessutom ytterligare 600 kronor i månaden.

Orsaken är en organisationsförändring där systemet med avdelningskopplingar försvinner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida