arbetsmiljö

Större risk för svår covid bland sjuksköterskor

Större risk för svår covid bland sjuksköterskor
Sjuksköterskor och läkare löper större risk att behöva sjukhusvård på grund av covid-19 jämfört med övriga befolkningen. Arkivbild: Getty Images

Det är dubbelt så hög risk att vårdpersonal, som sjuksköterskor och läkare, behöver sjukhusvård vid covidinfektion jämfört med den övriga arbetande befolkningen. Det visar en rapport ifrån Stockholm.

Det är Centrum för arbets- och miljömedicin,CAMM, som har undersökt risken för att sjukhusvårdas på grund av covid-19. I rapporten ingår över en miljon yrkesarbetande i Stockholm i åldrarna 18-64 år, varav 2 984 sjukhusvårdades för covid-19 från 1 mars 2020 till och med 30 november 2020.

Analysen visar att risken är som störst i de yrken som ofta jobbar nära andra människor och som ofta är utsatt för andras sjukdomar och infektioner. Sambanden ses genomgående hos både män och kvinnor, i olika åldersgrupper och vid justering för socioekonomiska och andra individuella riskfaktorer.  

Det betyder inte helt oväntat att vårdyrken är särskilt utsatta. Bland sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och naprapater var risken för att behöva sjukhusvård fördubblad. För undersköterskor och vårdbiträden var risken något lägre.

En fördubblad risk sågs även bland andra yrkesgrupper som arbetar nära människor, som exempelvis behandlingsassistenter, trafiklärare och fritidsledare.

”Att sambanden mellan exponering i arbetet och risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 är väsentligt oförändrat under den period vi observerat talar starkt för att det finns ett behov av att utvärdera skyddsnivån inför det fortsatta pandemiskedet. Det är vidare angeläget att följa utvecklingen under pandemins fortsatta förlopp”, står det i rapporten.

– Det är centralt i riskbedömningen på arbetsplatserna att lägga stor vikt vid parametrar som närhet till andra människor och hur ofta man utsätts för sjukdom och smitta i arbetet. Det gäller vårdsektorn, men också andra sektorer där man är nära andra människor. Även ventilationen har betydelse, men det har vi inte kunnat studera, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och verksamhetschef på CAMM.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida