Större skillnad mellan individer än mellan kulturer

? Kulturen kan påverka hur vi förmedlar upplevelser av smärta till omgivningen, men vi får inte glömma att invandrare är en heterogen grupp som uppvisar stora skillnader beroende på vilket land, vilken socialgrupp eller utbildningsgrupp de kommer ifrån.

5 februari 2001

Det säger Sofie Bäärnhielm, överläkare och psykiater verksam vid Transkulturellt centrum i Stockholms läns landsting.

I september presenterade hon sin licentiatavhandling om hur svenska och turkiska kvinnor med oförklarliga kroppsliga besvär skapar mening av sin sjukdom.

Hon understryker att skillnader mellan individer är större än skillnader mellan olika grupper.

? Så även om det är viktigt att ta hänsyn till social, historisk och kulturell bakgrund, går det inte att generalisera.

För dem som inte behärskar svenska språket så bra kan det, enligt Sofie Bäärnhielm, vara lättare att förmedla besvär som går att beskriva som kroppsliga symtom än att tala om emotionella frågor. Beskrivningar av fysiska symtom är också lättare för sjukvården att ta tag i. De fungerar som en inträdesbiljett till vården.

LÄSTIPS
Löfvander M & Engström A: Långtidssjukskrivna unga invandrare inom primärvården ? Multiaxial klinisk bedömning.
Intervjuer om föreställningar om smärta och prövning av en rehabiliteringsmodell.
Stockholms läns landsting 1998.

Löfvander M: Unga invandrare med kronisk smärta ?Överförbarhet och utveckling av kognitiv beteendeterapi i primärvård.
Rapport från Allmänmedicin Stockholm 2000:1.

Helman CG: Pain and culture.
Ur Culture, health and illness 1997:179-93.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida