Stort förtroende för sjuksköterskorna

En stor majoritet av alla som ringer sjukvårdsrådgivningen är nöjd med de svar och råd man har fått av sjuksköterskorna.

23 september 2004

Det här framkommer i en undersökning som presenteras i dag. 1 200 patienter i Jämtland, Gävleborg, Östergötland och Kronoberg har fått bedöma bland annat väntetider och kvalitet. Undersökningen visar:

* Över 90 procent tycker att de fått ett bra bemötande, tillräckligt med tid för att redogöra för sina problem samt att de av sjuksköterskan fått svar som de kunnat förstå.

* De flesta är nöjda med de svar och de råd de fått.

* 80 procent följde helt råden och de flesta av dem säger också att råden fungerade.

 * Över 80 procent hade ringt direkt till sjukvårdsrådgivningen utan att först kontakta någon vårdinstitution. På frågan vad de skulle ha gjort om det inte funnits en sjukvårdsupplysning, blev svaret att de skulle ha ringt vårdcentralen eller besökt akuten på sjukhuset.

Ger trygghet

 I en kommentar till utredningens resultat säger Bo Swedin, som leder Landstingsförbundets projekt Vårdråd per telefon, att det är tydligt att sjukvårdsupplysningen har ökat tillgängligheten till vården. Dessutom, säger han, är det en stor trygghet för den som plötsligt blir sjuk eller behöver få sin oro stillad att kunna nå vården dygnet runt och att få råd av en sjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida