Stort mötesdeltagande

5 juni 2000

SKÅNE. Över 350 chefer och företrädare har deltagit i de tre temadagar om medlemmarnas profession som Vårdförbundet i Skåne genomfört under våren. På det sista mötet diskuterades framför allt arbetstiden och dess koppling till arbetsorganisationen. Syftet är att diskussionerna nu ska fortsätta ute på arbetsplatserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida