Stort skadestånd för olaglig övertid

Vårdförbundet i Västmanland har fått sammanlagt nästan en halv miljon kronor i skadestånd för brott mot övertidsbestämmelserna.

3 november 2003

Skadeståndet berör två arbetsplatser. I det ena fallet gäller det 13 anställda inom ambulansverksamheten som arbetade 400 timmar övertid under 2002. Vårdförbundet hade gett dispens för 300 timmar. Eftersom det varit problem under ett antal år begärde förbundet skadestånd för att landstinget skulle inse allvaret.

Vårdförbundet får nu 317 000 kronor i skadestånd: 50 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen och 50 000 kronor för brott mot kollektivavtalet. De övriga 217 000 kronorna är ersättning för själva övertiden.

Den myckna övertiden under 2002 ledde också till att Vårdförbundet sa nej till dispens för 2003. Något som gav effekt. Representanter för Vårdförbundet och chefer inom ambulansverksamheten satte sig ner för att hitta en lösning på problemet – och uppenbarligen lyckades man. Under 2003 har det inte funnits någon olaglig övertid.

Det andra fallet gäller sjukhusets gemensamma mottagning i Sala. Trots att arbetsgivaren och Vårdförbundet för ett år sedan var överens om att den ansvarige chefen skulle hålla koll på övertiden, så skedde det inte. I stället fortsatte sjuksköterskorna att arbeta mer än de 200 timmar övertid på ett år som är tillåtet utan att arbetsgivaren begär dispens.

Förhandlingen slutade med att Vårdförbundet får sammanlagt 180 000 kronor i skadestånd: 50 000 kronor för kollektivavtalsbrott, 50 000 kronor för brott mot förhandlingsskyldigheten och 80 000 kronor för övertiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida