Strålbehandling

13 januari 1997

Författare SBU
Titel Strålbehandling vid cancer. Volym 1 och volym 2.
SBU-rapport nr 129/1
Förlag SBU 1996
Cirkapris 250 kronor per volym
ISBN 91-87890-32-1

Fler patienter borde få strålbehandling för sin cancer. Metoden kan användas betydligt mer för att ge lindring av symptom och verka livsförlängande. Det är slutsatsen i SBU:s rapport ”Strålbehandling vid cancer”. Rapporten finns utgiven i två volymer. I den första finns sammanfattning och slutsatser. I den andra volymen redovisas en granskning av hela den vetenskapliga litteraturen på området. Rapporten är den första i sitt slag i världen. Svenska och internationella forskare har granskat 1 666 vetenskapliga arbeten som omfattar mer än 700 000 patienter och jämfört resultatet med svensk praxis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida