Strålskyddallt viktigare

Strålskyddallt viktigare
70 procent av all strålning som patienter utsätts för kommer från datortomografi. Foto: Istockphoto

Datortomografi är den undersökning som ökar mest — och som innebär flest risker. Generellt har strålskyddet blivit betydligt bättre men fortfarande finns problem kvar. ?

Sedan tillsynen ökade för ett par år sedan har strål­säkerheten förbättrats, men inspektionerna visar att före­skrifterna inte alltid följs. Bland annat har brister upptäckts i hur landstingen organiserar och följer upp.?

— Det ökar framför allt risken att patienter får fel diagnos och behandling, säger Anders Frank på Strålsäkerhetsmyndigheten.??

Olika undersökningar innebär olika risker. Den joniserande strålningen vid vanliga röntgenundersökningar har ett tydligt samband med cancer: ju högre stråldos desto större risk. ?

Magnetkamera har däremot inga tydliga hälsoeffekter. MR använder ett starkt, statiskt magnetfält och ett svagare som varierar i tid samt radiosignaler för att få fram bilderna. Det man utsätts för är alltså elektromagnetisk strålning, som från mobiltelefoner.?

— Den forskning som finns pekar inte åt något entydigt håll, säger Anders Frank.??

Datortomografi, DT, är röntgenstrålning som ges i mycket högre stråldoser. Väggar av bly skyddar personalen när de lämnar rummet så det är snarare patienten som är i riskzonen. DT ökar mest i hela världen och 70 procent av all strålning som patienter utsätts för kommer härifrån, trots att undersökningen bara står för 20 procent av all röntgen som görs. ?

— DT är jättebra för att ställa dia­gnos men det är viktigt att undersökningen verkligen är berättigad, säger Anders Frank.?

I övrigt är det främst radiologer och röntgensjuksköterskor som står kvar inne i rummet vid exempelvis ballongvidgning, pci, som riskerar att utsättas för strålning. Ögonen är känsliga för höga stråldoser och ögonens lins kan grumlas, katarakt. Anders Frank ger dock lugnande besked, bara föreskrifterna följs finns det inga belägg för att pci–personal drabbas.?

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en kartläggning av 90 röntgenavdelningar och deras strålskyddsarbete när det gäller patienternas säkerhet. Återstår att se om föreskrifterna nu har följts i högre utsträckning. ?

Strålning under ett år

Röntgensjuksköterska: 0,3 millisievert, mSv
Tandröntgen: 0,005 mSv
Flygresa tur och retur New York: 0,1 mSv
Mammografi: 0,2 mSv
Strålning från bl a rymden och radon: 5 mSv

Källa: Strålskyddsmyndigheten, Nationella dos­registret 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida