Strejkvakten blev beordrad att arbeta

En (nästan) vanlig dag på jobbet. Det har Inga-Lena Jonsson haft i dag. I går klockan 12 satte hon upp strejkaffischer på sin arbetsplats, men på eftermiddagen ringde arbetsgivaren och beordrade in henne på skyddsarbete i dag.

22 april 2008

I går stängdes PCI-enheten på Centrallasarettet i Västerås på grund av Vårdförbundets strejk. Men strejken kom av sig redan innan den börjat. De två röntgensjuksköterskorna beordrades till skyddsarbete. I dag har fyra av sex röntgensjuksköterskor arbetat.

– Det blev väl en lite längre lunchrast, annars har det nästan varit som vanligt. Men alla planerade ingrepp är trots allt strukna, säger Inga-Lena Jonsson.

Det blir förstås förhandlingar om beordringen. Men om dem vet Inga-Lena Jonsson ingenting; de pågår på en högre nivå i länet.

Något uppmjukad arbetsgivare

Jani Stjernström, vice ordförande för Vårdförbundet i Västmanland, bekräftar att det varit mycket skyddsarbete. Men det hårdnackade motståndet mot att söka dispenser har brutits. Nu är arbetsgivaren beredd att diskutera det när det gäller vårdcentralerna.

– Men på andra håll är det fortfarande mycket skyddsarbete, säger hon. På en del håll beordras de in långt i förväg. Så vi har mycket att diskutera med arbetsgivaren.

Men han är något uppmjukad, är diagnosen.

Från mycket skyddsarbete till inget alls

Omfattningen av skyddsarbete är väldigt olika i de olika avdelningar som har gått ut i strejk – från ymnigt förekommande som i Västmanland till inte alls som i Värmland.

Inte heller i Stockholm förekommer något skyddsarbete. Men det är inte så konstigt, eftersom landstinget har hänskjutit så mycket till Centrala nämnden för samhällsfarlighet.

I går skickade Centrala nämnden tillbaka de inkomna anmälningarna för att parterna skulle förhandla om dem. De förhandlingar pågår i dag. Nämnden samlas i morgon för att behandla de anmälningar som ligger kvar efter förhandlingarna.

Först när förhandlingarna är avslutade vet vi hur många anmälningar som återstår. Då sammanträder nämnden igen. På torsdag fattar den sina beslut.

Mest dispensansökningar från Västerbotten

Dispensansökningar har strömmat in i mängder, särskilt från Västerbotten, som står för minst hälften av alla. Sammantaget handlar det om 140-150 ansökningar. De flesta avslås.

– Vi har haft ett 70-tal dispensansökningar, berättar vice ordförande Sineva Ribeiro i Västra Götaland. Tretton har vi tillstyrkt; de var väl underbyggda.

Men resten har avslagits – ”de var för tunna”. I vissa fall har arbetsgivaren då beordrat skyddsarbete. Ett särskilt problem bedömer hon Östra sjukhusets akutmottagning vara. Två dispensansökningar om att bemanna den med en sjuksköterska dygnet runt (den är stängd) har avslagits. Nu har arbetsgivaren beordrat skyddsarbete. Lokala avdelningen har inte godkänt åtgärden; centrala förhandlingar är påkallade.

I Östergötland pågår inget skyddsarbete. Enligt Elwy Eklöv har det gått ut en gemensam vägledning från Vårdförbundet och landstinget. Några dispenser lär bli godkända. Däremot drog arbetsgivaren tillbaka sin ansökan om samhällsfarlighet efter förhandlingar i helgen.

– Men vi har problem på akuten i Linköping, säger hon. Trots att den är uttagen i strejk pågår verksamheten i princip som vanligt – med handledning av studenter, parvård och alltihop.

Oorganiserade arbetar i Linköping

Det beror på att klinikledningen fyller på de sjuksköterskor och medlemmar i Vårdförbundet som arbetar enligt varslet med oorganiserade.

– Dessutom är arbetsgivaren otrevlig mot våra medlemmar, berättar Elwy Eklöv.

I Skåne var det listor ute redan innan strejken bröt ut med beordringar om skyddsarbete.

– När de fått avslag på dispenser har de beordrat skyddsarbete, säger vice ordförande Mats Runsten. De försöker förhala strejken och tänjer på gränserna på ett sätt som det inte var tänkt.

Också i Skåne har arbetsgivaren hindrat strejken att bryta ut genom att åberopa samhällsfarlighet på många ställen.

I Halland har arbetsgivaren åberopat samhällsfarlighet i ett fall, beordrat skyddsarbete i ett fall och sökt en dispens. Den ansökan fick Falkenbergs kommun avslag på.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida