Stress och oro

Stress och oro

Psykosociala behov ?vid akut och kritisk sjukdom?Dag Gunnar ?Stubberud (red)?Natur & Kultur 2015www.nok.se?

2 december 2015

Att få en akut, kritisk somatisk sjukdom innebär en utsatt situation. Den drabbade blir stressad, frustrerad, orolig +och kan få ångest.Hur patienter blir bemötta och omhändertagna då kan påverka dem för lång tid framöver, ofta så länge de lever. Det gäller även för de anhöriga.

Boken beskriver hur sjuksköterskor kan hjälpa patienter med de psykosociala behoven på sjukhus. Den tar avstamp i olika åldersgrupper, även barn och ungdomar, samt olika vårdformer. I boken finns medicinska, omvårdnads- och mellanmänskliga teorier och referenser.

?Författarna, som är specialistsjuksköterskor i intensiv-, ambulans- och anestesivård, betonar också en kulturell medvetenhet vid möten. Sjuksköterskor behöver ta hänsyn till de olika sammanhang patienter befinner sig i.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida