STRESS. Överbeläggningar inte bara ett sommarproblem

Överbeläggningar drabbar patienter och personal. Arbetsmiljöverkets generaldirektör tror inte att personalbristen är förklaringen till pressade arbetsförhållanden.

29 juli 2009

Förra året granskade Socialstyrelsen hur omflyttningar och väntetider drabbade patienterna på sex sjukhus. I år görs en granskning tillsammans med Arbetsmiljöverket som även omfattar personalens arbetsförhållanden.?

– Överbeläggningen – eller underbemanningen, beroende på hur man ser det – blir ett problem när patientsäkerheten hotas. Då blir personalen stressad, och sedan befinner de sig på spänn för vad som kan hända, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.??

Han tror också att brist på delaktighet är en vanlig orsak till personalens stress.?

– Arbetsgivare är för dåliga på att göra personalen delaktig i vad som kan vänta till exempel vid semester och influensatider. En skicklig arbetsgivare gör en riskbedömning tillsammans med personalen.?

Mikael Sjöberg hoppas att höga vitesbelopp kan få vårdgivare att ta mer ansvar. Låga sådana har i alla fall inte haft önskad effekt.?

– Höga viten har dubbel effekt. Dels svider det att behöva betala så mycket, dels leder det till ett medialt intresse som ökar trycket på arbetsgivarna.??

Socialstyrelsen inledde granskningen med en enkätundersökning, och resultatet beräknas vara sammanställt i månadsskiftet augusti/september.?

– Effekten av granskningar kan visa sig först när vi jämför årets resultat med den granskning som gjordes förra året, säger Katarina Lagerstedt, tillförordnad chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.?

Då var personalen orolig för vad utlokalisering av patienter kunde innebära för patientsäkerheten. De berättade om risker för spridning av smitta, förväxlingar av läkemedel, informationsmissar, brist på kompetens för nya patientgrupper och förlängda vårdtider. Personalen sa också att ständiga överbeläggningar och utlokaliseringar betraktades som ett normaltillstånd.?

– Med den utveckling vi har sett inom sjukvården de senaste åren är inte det här ett problem som bara gäller sommaren, säger Katarina Lagerstedt.?

Det har under året skrivits mycket om underbemanningar på sjukhus. En del larm har gällt sommarsituationen, men inte alla. På Näl i Trollhättan är arbetsbelastningen på akutmottagning så tung att de fackligt förtroendevalda är oroliga för hur personalen ska orka efter semestern. På Hässleholms sjukhus har förtroendevalda vänt sig till Arbetsmiljöverket för att personalen inte hinner ge patienterna en god vård.??

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk välkomnar att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket granskar hela vårdmiljön, men ser andra lösningar på problemet med överbeläggningar än vitesförlägganden.?

– Många av Vårdförbundets medlemmar väljer att arbeta i Norge där hög lön lockar. Våra medlemmars kunskap måste värderas mycket högre för att behålla dem i Sverige. Det vore bättre hushållning med resurser och då skulle vi upprätthålla en god vårdkvalitet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida