Stressutredning krav från yrkesinspektionen

8 december 1997

Trots att anställda och Vårdförbundet SHSTF under flera år påtalat stressen och den dåliga psykiska arbetsmiljön på anestesin vid centrallasarettet i Boden, har ingenting hänt. Nu har yrkesinspektionen till slut ingripit och sagt att arbetsgivaren ska göra en kartläggning av stressrelaterad ohälsa och den psykiska arbetsbelastningen. Utredningen ska även titta på bemanningen i förhållande till arbetsmängd och arbetsinnehåll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida