Strid om akutarbete

Striden om vem som ska göra vad på akuten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg är inte slut.

På 70- och 80-talen fanns inställningen – det ansågs som en rättvisa – att alla skulle göra samma sak på intaget till sjukhusets medicin- och kirurgakut. Såväl en sjuksköterska som en undersköterska skulle kunna styra verksamheten, till exempel ha arbetsledaransvar för personalen (även för läkare) och göra prioritering av patienter.

Fråntogs arbetsuppgifter
För någon tid sedan ändrades rutinerna. Undersköterskorna fråntogs de här arbetsuppgifterna. De fick inte heller ge vaccin och sätta nål. Undersköterskorna blev upprörda och kallade ner en ombudsman från Stockholm för att få rättelse. Någon förändring ledde dock detta inte till.

– Undersköterskorna anser att de har den erfarenhet som krävs, vi menar att de saknar rätt utbildning och kunskap, säger Nina Hautanen, sjuksköterska på akuten och andre vice ordförande i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Göteborg.

En orsak till detta är problemen med bemanningen på natten. Då är det brist på sjuksköterskor. I sommar har det till exempel bara funnits en enda sjuksköterska på medicinakutens schema. I ett brev den 22 juni till verksamhetschefen Robert Leth, undertecknat av samtliga sjuksköterskor på akuten, sas att det är svårt att klara Socialstyrelsens krav på dokumentation och kvalitetssäkring och att ”tillgodose patienternas rätt till vård av god kvalitet och deras behov av trygghet”.

– Sjuksköterskorna protesterar och tycker att arbetsgivaren nu måste göra något åt situationen så att vi kan få förutsättningar att uppfylla de krav som ställs i dag, säger Nina Hautanen.

I brevet till Robert Leth bad sjuksköterskorna om ett sammanträffande. När det här skrevs i mitten av september hade han ännu inte svarat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida