Stroke

6 april 1998

Författare Socialstyrelsen
Titel Boken om Stroke. (Ädel 50).
157 sidor.
SoS-rapport 1997:9.
Cirkapris: 145 kronor
ISBN 91-7201-176-9,
ISSN 1100-2808.

Nära hundra personer insjuknar varje dag i slaganfall. De flesta är över 65 år gamla. Många av dem överlever men har bestående symtom som kräver vård och omsorg. Halvsidig förlamning,  svårigheter att tala och problem att svälja och äta är vanligt till följd av slaganfallet. Den plötsliga förlusten av tidigare förmågor kan innebära en krissituation för den sjuke. Han kan reagera med ilska, hjälplöshet och sorg över att inte fungera som tidigare. Den svåra situationen drabbar också de anhöriga. Slaganfallet kräver inledningsvis sjukhusvård men många patienter blir med träning så bra att de kan komma hem om de får viss hjälp. Andra behöver fortsatt vård i särskilt boende. Översikten är främst skriven för vårdpersonal inom äldrevården. Den riktar sig också till de politiker som ansvarar för kommunens äldreomsorg och till patientens anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida