Stroke ökar mest bland kvinnor

3 februari 2006

Under åren 1989 till 2000 ökade antalet registrerade nyinsjuknade strokepatienter i Sverige. Kvinnorna stod för den största ökningen, 33 procent, men även männen drabbades i högre grad än tidigare. För dem var ökningen 19 procent.

Studien bygger på Socialstyrelsens patientregister och gäller 30- till 65-åringar.

Hur det kommer sig att allt fler kvinnor får stroke kan folkhälsovetaren Jennie Medin, som har gjort studien, inte säga säkert. Men hon har sett ett samband mellan organisationsförändringar, arbetsrelaterad stress och stroke, vilket kommer att studeras vidare.

– Ökningen sammanfaller med en period med stora neddragningar i offentlig verksamhet, där många kvinnor finns. Dessutom tillhör de äldre i studien den första generation kvinnor som gick ut i arbetslivet, och som fortfarande hade hela ansvaret för hem och barn. Det kan vara en del av förklaringen, säger Jennie Medin.

Avhandlingen Stroke among people of working age ? from a public health and workinglife perspective, lades nyligen fram vid Linköpings universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida