Studenter med lönekrav

5 februari 2001

»Om vi inte får 17 000 kronor i månaden kommer vi inte att börja jobba på sjukhuset.« Det kravet ställs i ett brev till ledningen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, su, från de sjuksköterskestuderande i Göteborg.

Brevet är undertecknat av ett par hundra av de studerande som blir färdiga sjuksköterskor mellan januari i år och juni 2003. I brevet säger de att SU visserligen lockar med fortbildning och forskningsmöjligheter, men att det »ej duger att betala varken hyra, mat eller studielån med. Vi måste kunna försörja oss på vår lön«. De skriver vidare – samtidigt som de poängterar att alla sjuksköterskors löner måste höjas – att nyutexaminerade sjuksköterskor av su erbjuds cirka 15 500 kronor i månaden, de som arbetat ett par år några hundralappar mer. I brevet framförs att de varken kan eller vill acceptera en sådan lön och löneutveckling efter tre års högskolestudier och därför kräver en månadslön på minst 17 000 kronor.

Något svar hade studenterna inte fått när det här skrevs, men i en kommentar säger representanter för sjukhusledningen att det blir problem om så många inte vill komma till SU, men att man inte kan utlova några lönehöjningar med anledning av brevet.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida