Studenter sköter akutavdelning i Malmö

11 april 2005

Sedan början av året finns en särskild utbildningsavdelning på akutkliniken vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Den kallas AKVA-U. Studenterna är indelade i tre vårdlag med tre eller fyra från sjuksköterskeutbildningen samt två från läkar- och en vardera från sjukgymnast- och arbetsterapeututbildningarna.

Det som skiljer Malmö från andra liknande avdelningar är att den finns på akutkliniken. Vanligast runt om i landet är att man väljer ortopedavdelningar för denna typ av utbildningsavdelningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida