Studenter vill plugga snabbare

11 april 2005

Fyra studenter av tio skulle vilja studera snabbare om det gick. Eller med andra ord utnyttja också sommaren för studier. Det visar en rapport från Högskoleverket.

Verket har på uppdrag av regeringen utrett konsekvenserna av ett utökat studieår. Utredningen visar att ett sådant skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt – men beräkningarna är sköra; små förändringar i förutsättningarna kan förändra bilden totalt.

I utredningen har företrädare för sjuksköterskeutbildningen på Karolinska institutet intervjuats. De var inte så förtjusta i tanken på att lägga utbildningen på sommaren. Bland annat pekade de på att det är svårt att få praktikplatser under den ansträngda sommarperioden. I stället ville de öka tempot i undervisningen under de nuvarande terminerna. Landstingets företrädare vill gärna skynda på utbildningen, bland annat för att minska utgifterna för personal som är lediga för studier.

En enkätundersökning på Umeå universitet riktades till studenter på sjuksköterske-, ekonom- och civilingenjörsprogrammen. Den visade att alla hellre ville plugga på sommaren än intensifiera studierna under terminerna. Men sjuksköterskestudenterna var i högre grad villiga att plugga hårdare under terminerna och i mindre grad intresserade av att plugga på sommaren än de andra grupperna.

Högskoleverket pekar på att det kan bli bekymmer att jämföra värdet av svenska utbildningar med utländska, eftersom man på många håll värderar utbildningarna efter det antal år som de pågår. Verket är ändå positivt till en försöksverksamhet med undervisning förlagd också till sommaren.
www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida