Covid-19

Studenter vill slippa salstentor

Studenter vill slippa salstentor
Högskoleundervisning räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och ingår därför inte i förbudet mot att samlas fler än åtta personer. Det har skapat oro hos studenter som vill undvika risken att smittas av covid-19. Foto: Getty Images

Sjuksköterskestudenterna på Högskolan i Borås måste fortfarande skriva salstentor, och sitta i timmar i samma rum som andra studenter. Den som blir sjuk riskerar att bli spärrad från utbildningen.

Universiteten och högskolorna i landet har valt att hantera examineringen under pandemin på lite olika sätt. Många examinationer sker på distans, men flera lärosäten har valt att behålla en del salstentor. Bland andra sjuksköterskestudenterna på Högskolan i Borås har hittills behövt göra nästan alla sina tentor på plats på skolan. Något som bland andra studenten Emelie Engelin Wahlvik är kritisk till.

– På senaste tentan satt vi väldigt tight, det var nog inte ens en halvmeters avstånd, och vi var ganska många i klassrummen. Det kändes inte säkert, säger hon.

Kan bli spärrad

Smittorisken finns även på väg till och från tentan i kollektivtrafiken. Emelie Engelin Wahlvik är inte så rädd för att bli sjuk, men hon är orolig för hur det kan påverka hennes utbildning. Hon står  inför det tredje och sista tentatillfället för en kurs. En del kurser måste man få godkänt i för att få fortsätta till nästa steg i utbildningen, annars måste de pausa den och göra om tentan tills de klarar den. Blir Emelie snuvig eller får ont i halsen får hon inte komma på salstentan och blir därmed spärrad från utbildningen i minst en termin.

– Det känns som att skolan skiter fullständigt i om och hur vi klarar oss. Det finns ju inget stöd i fall man blir sjuk. Allt ligger på en själv. Jag förstår att det är självständigt studerande, men de har ändå ett ansvar att vi klarar vår utbildning, säger Emelie Engelin Wahlvik.

Porträtt på sjuksköterskestudenten Emelie Engelin Wahlvik
Sjuksköterskestudenten Emelie Engelin Wahlvik vill undvika smittrisken vid salstentor. Foto: Privat.

De kliniska tentorna förstår hon bli svåra att utföra på distans, men salstentorna tycker hon borde gå att göra hemifrån. Hon föreslår att skolan till exempel höjer gränsen för godkänt och ger eleverna kortare tid på sig att svara, för att minska risken för fusk. Men enligt sjuksköterskeutbildningens studierektor Ulrika Blom är det inte ett alternativ, om inte regeringen meddelar att de inte längre får ha utbildning i fysisk form.

– Självklart förstår vi rädslan och oron över att bli sjuk till sin tentamen och VFU. Men i nuläget har vi valt att inte ge några extra eller digitala tentamenstillfällen vid sjukdom. Det är ju ett legitimationsyrke, därför känner vi att man ska ha samma undervisningsformer och examinationsformer som normalt.

Saknar resurser

Ulrika Blom menar att det bästa sättet att säkerställa att studenterna uppfyller kunskapskraven, till exempel inför VFU:n, är i fysisk form.
– Vi har tittat ur ett rättviseperspektiv också. I så fall måste vi tillåta extra tentamenstillfällen till alla terminer och kurser. Det har vi inte resurser till. Det skulle bli jättemånga extra tentor, säger Ulrika Blom.

Studenterna får stöd inför sina sista tentaförsök genom tentagenomgångar och kursansvariga finns till förfogande för frågor under utbildningen. För att minska risken för smittspridning vid tentatillfällena, säger studierektorn att studenterna delas upp i mindre grupper. Vid kliniska tentor bär de blivande sjuksköterskorna visir och använder samma hygienrutiner som övrig hälso- och sjukvård. Under salstentorna fördelas studenterna över flera salar och sitter två meter ifrån varandra.

Tar ansvar genom att stanna hemma

Vårdförbundet Students ordförande Nadja Ståhl har märkt att studenter över hela landet är oroliga över att behöva göra salstentor under pandemin. Eller snarare över att inte kunna göra dem.

– När studenterna tar sitt ansvar och stannar hemma vid symtom, behöver lärosätena ha en handlingsplan. Extra tentatillfällen för den som varit sjuk skulle kunna vara ett alternativ. Eller att lärosätet i alla fall säger att de hjälper en att lösa det. Då kan studenten känna att det är okej att stanna hemma. Annars finns det en risk för att studenter tänker ”äsch, jag måste åka och göra tentan nu för min utbildning hänger på det”, fast man absolut inte ska göra det om man har symtom, säger hon.

Nadja Ståhl tycker att det är viktigt att utbildningarna behåller samma kvalitet som innan pandemin och tycker det är bra att det finns krav på studenterna. Det är ett svårt läge för lärosätena nu som studenterna behöver ha förståelse för, säger hon. Samtidigt får inte pandemin bromsa studenterna, vilket spärrsystemet kan leda till.

– Det är det jag är orolig över. För det skulle slå hårt på verksamheterna, eftersom mer vårdpersonal behövs NU. Jag märker att lärosätena gör vad de kan, och de vill ju att alla ska klara sin utbildning. Men då får de visa det ännu lite mer, särskilt i dessa tider. Vi ska inte acceptera vad som helst. Man ska inte godta att pandemin skjuter upp ens utbildning. Det motsätter jag mig starkt till, säger Nadja Ståhl.

Så gör andra lärosäten

Göteborgs universitet

– Vi genomför den största delen av tentorna i hemmiljö. I tentasal lägger vi endast de tentor vi bedömer svåra att genomföra i hemmiljö. Dels för att vi aldrig kan vara helt säkra på om studenten skriver enskilt utan hjälp i hemmiljö, dels för att vi behöver ändra form på frågor så det inte går att slå upp svaren direkt i bok, utan stället mer tex utgå från patientfall, vilket inte alltid funkar i alla ämnen. Vissa tentor har inte funkat lika bra i hemmiljö och där planerar vi att återgå till skrivsal. Dock är det oro bland studenter att gå till skrivsal vilket är ett starkt skäl att använda hemmet mer. Vi behöver ändå ha en rättssäkerhet så vi vet att studenten har kunskapen – alltså en balansgång som vi diskuterar och reflekterar en hel del över.

Det skriver Inger Jansson som är utbildningsansvarig för blivande sjuksköterskor och barnmorskor på Göteborgs universitet.

KI

För att upprätthålla kvaliteten i utbildning bedömer KI att campusförlagd utbildningsverksamhet inte helt kan undvikas. Detta inkluderar vissa tentamina. För att minska risken för smittspridning vid examination i skrivsal har KI vidtagit en rad smittförebyggande åtgärder i examinationslokalerna. Till exempel erbjuds munskydd till alla som vill ha, och studenter i riskgrupp examineras i ett annat rum än övriga studenter.

Vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment ska studenten om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Studenter kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti om de erbjudits anställning eller återkallas i tjänst på grund av förstärkning av personal i vården med anledning av virusutbrottet.

Mälardalens högskola, MDH, svarar på hemsidan på frågan: Varför har ni fortfarande vissa salstentor?

För att en utbildning från 2020 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019 måste kunskaperna testas på ett lika bra sätt som tidigare. För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt, men för andra är det mycket svårare. I vissa fall behöver salstentor genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet. En annan anledning är att förhindra avancerat fusk.

Fotnot:

Universitetens verksamhet räknas inte som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och ingår därför inte i förbudet mot fler än åtta personer i sammankomster. Men när statsministern presenterade förslaget om förbudet, sa han att det skulle vara normen för hela samhället.

– Det bör inte förekomma sociala situationer med fler än åtta personer, oavsett om det rent formellt träffas av lagen eller inte, sa Stefan Löfven den 16 oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida