Studera arbetsmiljö på högskola

9 februari 2004

Nu finns en Arbetsmiljöhögskola vid Lunds universitet. Där kan exempelvis företag, myndigheter och fackförbund köpa skräddarsydda utbildningar för sin personal respektive ombudsmän. Kurserna kan utmynna i allt från något enstaka poäng till en hel utbildning till arbetsmiljösamordnare.

Läs mer om Arbetsmiljöhögskolan på www.amh.lu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida