Studera omvårdnad på Internet

För sjuksköterskor som bor i södra Sverige blir det till våren möjligt att via nätet studera 21—40 poäng vårdvetenskap/omvårdnad. Två mindre försöksgrupper ska dessutom få vara uppkopplade på arbetstid.

4 oktober 1999

– Kurserna ger full behörighet. Så snart det är möjligt kommer vi att bygga på utbildningen med en kurs på 41–60 poäng, säger projektledare Ann-Marie Jönsson, universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad, Lunds universitet.

Därmed blir det för första gången möjligt att skaffa sig en kandidatexamen i omvårdnad via Internet.

Sedan två terminer ansvarar Ann-Marie Jönsson för Sveriges första nätbaserade distansutbildning för distriktssköterskor, 50 poäng.

– Erfarenheterna därifrån är mycket goda. Framför allt har studenterna uppskattat utbildningen, säger hon.

Ingen datorvana krävs
Kursen i vårdvetenskap/omvårdnad startar i januari 2000. Den vänder sig till studenter vid högskolor/universitet i Södra sjukvårdsregionen: Karlskrona, Växjö, Halmstad, Kristianstad, Lund och Malmö.

I första vändan planeras maximalt 250 studenter komma med. Någon datorvana krävs inte.

– Vi ska ha en introduktion där allt det tekniska övas in. Det brukar inte vara några problem.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet och Södra regionvårdsnämnden som tillsammans sökt och beviljats bidrag från kk-stiftelsen (Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling). Inom projektets ram ska Region Skåne på försök låta ett 20-tal sjuksköterskor i Lund och Kristianstad delvis studera på sin arbetstid.

I perioder med lägre arbetsbelastning är det tänkt att de ska få gå ifrån för att studera. För dem som inte har tillgång till Internet på sin arbetsplats kommer ett antal datorer att finnas tillgängliga på lasaretten i Lund och Kristianstad.

Integrera utbildningen i arbetet
– Det här passar självklart inte alla arbetsplatser. På vissa avdelningar är arbetsbelastningen tyvärr alltför hög.

– Men där det är möjligt vill se om det går att integrera den här utbildningen i arbetet. Idag är det inte realistiskt att hitta ersättare för alla dem som vi vill sätta på skolbänken, säger personalstrateg Johnny Nilsson vid centralsjukhuset i Kristianstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida