Studerar omvårdnad med EU-pengar

12 januari 1998

VÄSTMANLAND. I Fagersta deltar 31 sjuksköterskor från Fagersta, Avesta. Ludvika och Västerås i ett projekt om omvårdnadskompetens med hälsoprofil, med ekonomiskt stöd från EU. Genom seminarier och eget arbete ska de 31 tillsammans komma fram till en omvårdnadsteori med hälsoprofil speciellt anpassad för äldresjukvården. Tanken är att projektet så småningom ska leda fram till en utbildning av sjuksköterskor i omvårdnad och omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsprojektet är en del i ett treårigt projekt med Fagersta som ett hälsofrämjande sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida