Studerar varför vissa blir sjuka

8 januari 2019

Meningokockbakterier kan hos vissa personer orsaka svår hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Andra kan vara bärare av bakterien utan att bli sjuka. Forskaren Berhane Asfaw Idosa vid Universitetet i Örebro har fått nästan två miljoner kronor från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Han ska ta reda på om det är samma bakteriestammar som finns hos båda grupperna och vilken roll immunsystemet har för utvecklingen av meningokockinfektioner.

?Ungefär tio procent av alla människor bär på meningokocker men väldigt få insjuknar — mindre än hundra personer årligen i Sverige.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida