Studie av äldres medicinering

5 mars 2001

Många äldre i särskilt boende får dåliga eller felaktiga mediciner. Det visar Socialstyrelsens studie Kvaliteten på läkemedelsanvändningen hos äldre – En analys av resultaten från den nationella kartläggningen av äldre i öppenvård.

Var tredje patient med ledförslitning och var tionde med hjärtsvikt använde antiinflammatoriska medel trots den stora risk för njurpåverkan, magblödningar och hjärtsvikt som dessa preparat innebär för äldre och trots att inflammation är sällsynta vid båda åkommorna.

Hälften av dem som använde lugnande medel och sömnmedel hade långtidsverkande preparat som ger högre risk för bland annat minnesstörningar. Äldre i särskilt boende fick läkemedel med stor risk för förvirring dubbelt så ofta som äldre i eget boende, och medel mot psykos sex gånger oftare. 

Studien omfattade personer över 75 år som fått diagnoser och läkemedelsförskrivningar i primärvården. Den finns att läsa på www.sos.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida