Covidvaccin

Studie av vaccinerade svenskar visar gott skydd

Studie av vaccinerade svenskar visar gott skydd
Forskarna har följt upp de som fått två vaccindoser i Skåne i början av året. Foto: Helena Mirsch

Nu har över 26 000 vaccinerade skåningar följts upp. En vecka efter andra dosen med Pfizers vaccin låg skyddet på 86 procent.

I en av de första studierna av vaccinationerna i den svenska befolkningen har forskarna nu sammanställt vissa resultat. Det gäller Region Skånes uppföljningsstudie, som heter Covers.

Så här långt har forskarna studerat skyddseffekten fram till och med februari månad. Studien gäller Pfizers vaccin som var vanligast under början av året.

Forskarnas bedömning är att skyddseffekten efter två doser av vaccinet är god.

I studien ingick drygt 26 500 skåningar i åldrarna 18–64 år som vaccinerats med Pfizers vaccin. Forskarna har med hjälp av registerdata tittat på hur många av de vaccinerade som insjuknat i covid-19 och jämfört med befolkningen i Skåne i stort.

– Vi ser en hög skyddseffekt på cirka 86 procent sju dagar efter det man fått den andra dosen vaccin. Det är i linje med vad tidigare studier visat, säger Fredrik Kahn, överläkare inom infektion på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Osäker effekt efter första dosen

En skyddseffekt på 86 procent är ungefär samma nivå som man får efter en infektion med covid-19. Skyddseffekten efter enbart den första vaccindosen är dock mer osäker men ser enligt Fredrik Kahn ut att vara lägre.

– Våra resultat tyder på att en dos av Pfizers vaccin inte ger ett fullgott skydd.

I studien Covers kommer forskarna att undersöka och jämföra skyddseffekterna för de olika covidvaccinerna och även titta närmare på biverkningarna.

Undersöker hur länge skyddet varar

Förutom registerstudier kommer forskarna också att göra en långsiktig uppföljning av immunitet efter vaccination. Till det ska blodprover, som 4 000 skåningar får lämna vid sex olika tillfällen under ett år, analyseras.

Forskarna hoppas då att bättre kunna förutsäga hur länge vaccineffekten sitter i. Genom att undersöka antikroppar mot olika typer av virusproteiner hoppas de även kunna dra slutsatser om vaccinerade personer kan infekteras av coronaviruset utan att få symptom på sjukdom.

I studiens tredje del kommer personer som konstateras ha covid-19 efter att ha blivit vaccinerade erbjudas att delta i en fördjupad undersökning. Studiens fjärde del består av en fördjupad kartläggning av bidragande orsaker till biverkningar.

Studien leds av experter inom epidemiologi, klinisk farmakologi och infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Resultaten har ännu inte publicerats i en medicinsk tidskrift och har därmed inte gått igenom en peer review-granskning. Forskarna poängterar att studien därför ska tolkas med försiktighet. Här finns en preprint-version av studien.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida