Ungas hälsa

10 000 familjer ska ge svar på frågor om barns hälsa

10 000 familjer ska ge svar på frågor om barns hälsa
Barnläkaren och professorn Magnus Domellöf är huvudansvarig för Northpop-studien. Här undersöker han ett av de barn som ingår i studien.

I Västerbotten pågår en stor studie om vilka risk- och friskfaktorer som finns för några av de vanligaste sjukdomarna hos barn. Fram till nu har bara familjer från Umeå erbjudits att delta. Målet är att få med 10 000 familjer från hela Västerbotten.

30 augusti 2019

Sedan 2016 har cirka 3 000 familjer i Umeå valt att frivillt delta i den så kallade Northpop-studien. För att utvidga antalet kommer en inbjuda från och med i höst gå ut till alla föräldrar i Skellefteå som väntar barn.

– Resultaten blir mer tillförlitliga ju fler som deltar och syftet med studien är att spegla hela Västerbotten, säger Magnus Domellöf, barnläkare, professor vid Umeå universitet och huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Risk- och friskfaktorer

Fokus i Northpop är att undersöka olika risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar och hälsoproblem hos barn. Exempelvis astma, allergier, fetma, övervikt och beteendeproblem som adhd.

Förutom att forskarna vill veta hur de blivande föräldrarnas livsstil och hälsa är under graviditeten vill de undersöka hur barnet efter födelsen och under uppväxten påverkas av läkemedel, matvanor och miljö.

De studerar också betydelsen av de bakterier som alltid finns i munnen och tarmen och som är viktiga för bland annat immunförsvaret och ämnesomsättningen.

Följs i sju år

För att förstå faktorer som påverkar hälsan hos de unga senare i livet följs de barn som ingår i studien under lång tid. Prover och hälsodata samlas in vid ordinarie hälsokontroller från födelsen fram till dess att barnet är sju år. Det kompletteras med enkäter bland föräldrarna om kost- och levnadsvanor.

– På så vis skapas ett unikt material för forskning som kan öka kunskapen om såväl ärftliga som miljömässiga faktorer som tidigt bidrar till bland annat allergier, astma, fetma, karies och adhd senare i livet, säger Christina West, barnläkare och forskningsansvarig för Northpop.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida