Studieförbunden får pengar till antiknark-arbete

7 januari 2003

Regeringen satsar nio miljoner kronor i projektet »Folkbildning mot narkotika«. Studieförbunden i hela landet får söka projektmedel. Samtidigt startar ett pilotprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fyra områden prioriteras i storstadssatsningen: skolan, riskmiljöer som krog- och nöjesmiljöer samt stöd till unga i riskzonen, nya stöd- och behandlingsinsatser för unga samt vård och stödinsatser för
etablerade missbrukare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida