Studier ska locka personalen att stanna

4 februari 2002

En undersökning i Göteborgs stad om varför så många sjuksköterskor sagt upp sig har lett till startandet av ett tioårigt kompetensutvecklingsprojekt, till 2010. Undersökningen visade nämligen bland annat att det fanns ett stort missnöje med ledarskapet och inte minst möjligheten till yrkesutveckling. Arbetsgivaren beslutade därför att starta projektet, både för att underlätta rekrytering och för att behålla de redan anställda. Sjuksköterskan Maria Boqvist anställdes som projektansvarig och nu är de första utbildningarna på gång: 40 poäng geriatrik på halvfart och 40 poäng forskningsmetodik på kvartsfart. Grunden i utbildningarna är att de nya kunskaperna direkt ska kunna omsättas i praktiken och att de ska vara anpassade till verksamheten. I förutsättningarna finns också att det ska finnas viss möjlighet att studera med lön och att få kurslitteraturen betald av arbetsgivaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida