Stukningen var ett benbrott

Sjuksköterskans bedömning av den skadade handen ledde till en felläkning som måste opereras.

En 13-årig pojke ramlade på gymnastiken och fick ena armen under sig. Skolsköterskan tolkade skadan som en kraftig stukning, la ett stödförband och gav pojken en återbesökstid.

Tre dagar senare bytte skolsköterskan bandaget.

Men pojken hade fortsatt ont i handen i vissa ställningar och mamman såg att armen var felställd. Därför sökte de vård på sjukhusakuten. När armen röntgades visade det sig att pojken vid fallet hade fått ett brott på strålbenet och att det hade läkt fel. Försöken att reponera misslyckades och sex veckor efter fallet opererades en platta och skruvar in.

Socialstyrelsen anmälde skolsköterskan till Ansvarsnämnden för att hennes felbedömning av pojkens skada ledde till en felläkning som måste opereras, och för bristande dokumentation.

Skolsköterskan berättade i sitt yttrande om en pressad arbetssituation under lång tid.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att skolsköterskan borde ha förstått att pojkens fall kunde ha lett till en fraktur och skickat honom till vårdcentralen eller akuten. Nämnden klagar också på att hon inte har dokumenterat som hon borde men tar hänsyn till hennes arbetssituation och låter påföljden stanna vid en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 820/05:b1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida