Styrelsemedlemmar röker och snusar mest

Sjuksköterskorna byter cigaretter mot snus, visar en ny enkät om tobaksvanor från Vårdförbundet.

Fler barnmorskor röker varje dag än för fem år sedan, och dessutom snusar 4,2 procent av yrkeskåren varje dag.

Totalt sett använder 12,7 av barnmorskorna var dag cigaretter eller snus jämfört med 5 procent dagligrökare 1999, då Vårdförbundet genomförde en liknande enkät.

Ännu mer än barnmorskor snusar sjuksköterskorna. 5,6 procent av kåren snusar varje dag, och 0,9 procent då och då.

Samtidigt har dagligrökarna bland sjuksköterskor ökat med 1,1 procent, till elva procent. Totalt 16,6 dagligbrukare.

Minst röker de biomedicinska analytikerna. De har minskat sin dagligrökning med 1,7 procent sedan 1999. Nu är det bara 7,3 procent av vårdförbundets biomedicinska analytiker som röker varje dag.

De snusar också mindre än barnmorskor och sjuksköterskor. Bara 1,3 procent snusar dagligen.

Medlemmarna i Vårdförbundets lokala styrelser är de som minskat sin dagliga rökning allra mest. Från 17 procent 1999 till 11,6 i dag. Men det är också de som snusar mest var dag. Tio och en halv procent!

Snusvanorna ingick inte i enkäten 1999.

Senast svenska folkets rökvanor undersöktes var 2002. Då var 18 procent dagligrökare, bland kvinnorna rökte 19 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida