Styrketräning lönar sig även för äldre

– Styrketräning är lika bra för 80-åringen som för 20-åringen. Det finns över 50 studier som visar på de positiva effekterna när äldre tränar, säger Jan Lexell, lektor i geriatrik och överläkare på rehabcentrum vid Universitetssjukhuset i Lund.

Han har studerat ämnet i flera år.

Styrketräningen förbättrar musklernas styrka och funktion. Starka muskler ger bättre balans och rörelseförmåga. Fallskadorna minskar, liksom behovet av rullator.

Muskelmassan krymper visserligen med åren, men själva muskelcellerna växer i storlek vid träning.

– En svag, äldre person kan med styrketräning förbättra sin muskelstyrka med 200 procent, och muskelmassan kan öka med 20 procent. Problemet är att många äldre, särskilt kvinnorna, är skeptiska. Många anställda inom äldreomsorgen har också en bromsande inverkan på de äldres träning genom att de inte själva motionerar. Då får de svårt att motivera och hjälpa de gamla.

Jan Lexell påpekar att all fysisk träning och aktivitet är bra för äldre. Han rekommenderar boken Fyss om hur fysisk aktivitet och träning kan användas för att förebygga och behandla sjukdomstillstånd. www.fyss.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida