Styrketräning ökade muskelmassan hos äldre kvinnor

Styrketräning ökade muskelmassan hos äldre kvinnor
– Jag känner att träningen har gjort mig starkare. Jag orkar lyfta barnbarnen igen, säger Margareta Moll, som var med i gruppen som tränade utan förändrad kost. Britta Wåhlin-Larsson och Fawzi Kadi är två av forskarna bakom studien. Foto: Terése Andersson/Örebro universitet.

De som dessutom ändrade sin kost fick ännu bättre resultat, visar en ny svensk studie.

24 september 2015

Förlusten av muskelmassa börjar redan i 40-årsåldern och blir mer och mer märkbar ju äldre vi blir. I snitt förlorar vi cirka tio procent av vår muskelmassa per årtionde.

Forskare vid Örebro universitet har tittat på vad det är som händer på cellnivå och kommit fram till att det är en låggradig, kronisk inflammation som kan ligga till grund för att vi med åldern förlorar våra muskler.

Mellan 65 och 70 år

Men förfallet går att vända med rätt kost och styrketräning, visar Örebroforskarnas studie som publicerats i Journal of Applied Physiology.

60 friska och aktiva kvinnor mellan 65 och 70 år ingick i studien. De delades slumpvis in i tre olika grupper:

  • En grupp började styrketräna två gånger i veckan.
  • Den andra gruppen började också styrketräna och fick dessutom en kostplan.
  • Den tredje gruppen, kontrollgruppen, fortsatte som tidigare utan åtgärder.

Ökade muskelmassan

Efter sex månader var det tydligt att styrketräningen hade gett resultat. Grupperna som tränade hade 20 procent starkare benmuskler. Gruppen som inte tränade hade förlorat muskelstyrka.

Men det som slog forskarna var muskelmassan. De som inte tränade hade försämrats även här. De som styrketränat hade ökat muskelmassan något, men de som dessutom hade förändrat sin kost hade ökat sin muskelmassa signifikant.

Hos kvinnorna som förändrade sin kost hade halten Arakidonsyra, en fettsyra som främjar inflammation, minskat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida