Suckar över läkardominans

Politiker som suckade över läkarnas dominans i vården framträdde när Vårdförbundet SHSTF:s lokala avdelning i Göteborg ordnade temadag för sina medlemmar.— Ni sjuksköterskor måste höras mer för att vi ska kunna förändra sjukvårdens organisation, sa sjukvårdspolitikern Helena Sandelin (m).

Debatten under temadagen kretsade runt vårdens organisation.

– Vi har en militärisk, föråldrad organisation i sjukvården, sa Owe Nilsson, socialdemokrat och ansvarig för sjukvården i Göteborg.

Det aktuella exemplet på ledarskap i den göteborgska sjukvården handlar om de nyligen tillsatta tio divisionscheferna på nybildade Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ingen av dem är sjuksköterska.

– Cheföverläkarlagen försvann, men fortfarande är det mest läkare som är chefer. Varför tar inte ni politiker ert ansvar och förändrar ledarstrukturen? frågade Vårdförbundet SHSTF:s ordförande Eva Fernvall.

Den moderata sjukvårdpolitikern Helena Sandelin beklagade att ingen sjuksköterska blivit divisionschef.

– Vi politiker har svårt att argumentera mot läkarna. De tar alltid fram den medicinska säkerheten som argument, och då är det svårt att säga emot. Ingen vill ju lägga fram ett förslag som äventyrar säkerheten i sjukvården!

Eva Fernvall bad politikerna fundera över om en läkare alltid ger den bästa vården till patienten. Kanske finns det andra vårdformer som både är bättre och billigare?

– Läkarna har inte omvårdnadskunskapen. Politikerna måste lära  sig att medicinsk kunskap och omvårdnadskunskap är lika mycket värda. Utifrån det synsättet kan våra medlemsgrupper vara med och konkurrera om ledarskapet.

Läkaren i debatten, geriatrikern Harriet Otterlo, sa sig vara övertygad om att en bra ledare drar till sig den kompetens som verksamheten behöver, oavsett vad ledaren har för grundutbildning.

– Dock, vi läkare har trots allt en längre utbildning. Vi är inte idioter. Vi kan kanske trots allt en hel del och det lyckligaste för vården är om olika yrkesgrupper i vården kan arbeta tillsammans i team.

Helena Sandelin efterlyste fler förslag till alternativa organisationsformer i vården.

– Vi politiker hör inte många förslag. Nya idéer är välkomna.

Owe Nilsson förklarade att politikerna ändå inte hade klarat den stora förändringen av akutsjukvården i Göteborg utan samarbetet med de fackliga organisationerna.

– Vi hade inte orkat med anstormningen av sjukhusens Formel 1-förare, ja, läkarna alltså.

Göteborgsavdelningen temadag i maj besöktes av mellan 600 och 700 medlemmar. Den bekostades av Kompetens 90-pengar, medel från arbetsgivaren som förhandlades fram i avtalet 1990.

Medlemmar i Göteborgsavdelningens styrelse stod för det praktiska arbetet med temadagen som förutom debatten också innehöll ett stort antal föreläsningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida