Suicidbedömning fattades i journalen

13 maj 2002

En 50-årig man led sedan några år av depressiva besvär. Han hade vårdats på sjukhus i omgångar och därefter behandlats i öppenvården.

Efter ett års behandling med litium sattes behandlingen ut på patientens begäran. Senare samma månad gjorde mannen ett impulsartat men allvarligt suicidförsök med litium och Remerontabletter. Han las då in på sjukhus två månader.

Ett par månader efter att han fått åka hem togs han åter in på sjukhuset för svår ångest och sömnproblem. Han hade då försökt döva sin ökande ångest med en överkonsumtion av Imovane och alkohol. Utskrivning planerades ett par gånger under den månad som följde men sköts upp eftersom patienten försämrades.

Mannen skadades svårt då han försökte  ta sitt liv genom att hoppa i sjukhusets trapphus. Tio månader senare avled han i sviterna efter försöket. Ärendet anmäldes till Socialstyrelsen och mannens fru och dotter anmälde den personal som varit inblandad i makens vård de senaste åren till Ansvarsnämnden.

Socialstyrelsen är i sin utredning kritisk till att det inte finns någon dokumenterad suicidbedömning i patientens journal de senaste fem veckorna innan han försökte ta sitt liv. I journalen fattas också uppgifter om vilken grad av tillsyn som beslutats.

Ansvarsnämnden anser inte att någon av de anmälda handlat fel och tror inte heller att självmordsförsöket kunnat förutses av den inblandade personalen.

Nämnden instämmer också i Socialstyrelsens kritik men anser inte att de påpekade bristerna motiverar disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1294/01:a3).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida