Svag fysisk funktion del av demens?

4 augusti 2006

Personer med försämrad fysisk funktion löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom och annan demens, enligt en amerikansk studie. Forskarna följde 2 288 personer över 65 år i 6 år. De spekulerar i att nedgång i fysisk och kognitiv förmåga hör ihop med utveckling av demens.

En studie med nästan 1 300 kvinnor i Göteborg visar att god lungfunktion hade samband med minskad risk för demens. En av forskarna, Xinxin Guo, säger att en teori är att hjärnan på grund av dålig lungfunktion får mindre syre och att detta ökar risken för demens.

Källa: Archives of Internal Medicine 2006; 166: 1115-1120
och pressmeddelande från Sahlgrenska akademin 060515.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida