Svar direkt via internet

2 augusti 2017

Sedan juni kan invånarna i Jönköpings län via internet läsa svaren från alla typer av bilddiagnostik, totalt cirka 215 000 undersökningar per år. Svaren visas under fliken remisser, och går att se från och med år 2007 och framåt. Dessutom är det möjligt att se alla nya undersökningssvar så fort röntgenkliniken lämnat dem.

?– Detta är något som många har efterfrågat, och innebär att patienten kan få information direkt. På sikt kommer även bilderna från undersökningarna på röntgen att visas, säger Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journal via nätet i Jönköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida