Svårare att få upp lönen de närmaste åren?

Den dåliga ekonomin är den största orsaken till att Vårdförbundets medlemmar i år har fått lägre löneökningar än tidigare år.

27 november 2003

Under en följd av år har Vårdförbundets medlemmar haft den kanske bästa löneutvecklingen på hela den svenska arbetsmarknaden.

Men 2002 och 2003 ser inte lika ljusa ut som tidigare år. I många län talar man om sämre resultat än tidigare år, både i landstingen och kommunerna.

– Det har gått förhållandevis trögt de två senaste åren, men man kan inte vänta sig att den enorma utvecklingen under tidigare år ska kunna fortsätta hur länge som helst. Samtidigt är det svårt att se det totala resultatet förrän hela avtalsperioden tar slut 2005, säger Anna-Karin Eklund, vice ordförande i Vårdförbundet.

Det finns flera orsaker till utvecklingen under 2002 och 2003. Framför allt handlar det om att landstingen och kommunerna fått en allt sämre ekonomi. Rapporterna, framför allt nu i höst, berättar nästan bara om besparingar: 250 miljoner, 300 miljoner, en miljard, tre miljarder. Och det har självklart fått konsekvenser för de anställdas löneutveckling.

– Ja, nu handlar nästan allt om ekonomin, säger Anna-Karin Eklund.

Flera orsaker
Men det finns också andra orsaker till den lägre löneökningen. På en rad håll anser man att det avtal som Kommunal strejkade sig till i våras bromsar löneökningarna för Vårdförbundets medlemmar.

Det finns också tecken på att vissa politiker tycker att bland annat sjuksköterskor fått så mycket under en lång period att det nu är dags för andra grupper att prioriteras.

På några psykiatrienheter i Kronoberg till exempel tjänar Kommunals medlemmar nu mer än Vårdförbundets medlemmar. Men Anna-Karin Eklund anser inte att Kommunals avtal borde vara något hinder.

Inte vårt problem
Och hon får medhåll av Lena Sjölin, ordförande i Västerbotten.

– Arbetsgivaren säger att vi har ett gemensamt problem, att Kommunals medlemmar kommer upp till ingångslönen för en sjuksköterska. Vi svarar då att det inte är vårt problem och om arbetsgivaren ser det som ett problem får han väl höja ingångslönen för våra medlemmar, säger hon.

En rundringning som Vårdfacket har gjort visar på stora skillnader ute i landet. På Gotland och i Västmanland verkar de anställda i landstinget genomsnittligt sett inte få mer än avtalets absoluta minimum, 2,0 procent.

Något som bekymrar Vårdförbundets företrädare.

– Med tanke på de låga lönehöjningarna de senaste två åren kan man fråga sig hur landstinget tänker klara rekryteringen i framtiden. Inom tio år kommer till exempel 17 procent av våra medlemmar i landstinget att gå i pension, i Bergslagen 20 procent, säger Liz-Marie Lindblom, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.

Olika lösningar
I ytterligare ett antal landsting har Våårdförbundet fått under tre procent, bland annat i Gävleborg, Uppsala, Västerbotten och Östergötland.

Vårdförbundet har valt olika lösningar i år. En del har förhandlat fram avtal bara för 2003 medan andra fått tvåårsavtal fram till sista mars 2005 där medlemmarna får löneökningarna för hela perioden redan i höst.

Jönköping, Kalmar och Västernorrland har valt tvåårsmodellen och då också troligen fått ett litet bättre resultat än med ett ettårsavtal. Mest har man fått i Jönköping, 9,1 procent. Sedan finns det andra ställen där Vårdförbundet mer eller mindre tvingats att gå med på ett tvåårsavtal.

Löneökningarna i kommunerna varierar också mycket, både inom och mellan länen. Ett exempel är Blekinge. Där får medlemmarna i Karlskrona 5,65 procent i genomsnitt, medan en del sjuksköterskor i Sölvesborg bara får 2,35 procent.

På många håll klagar Vårdförbundets representanter över att det har varit svårt att i kommunerna få gehör för behovet av sjukvårdspersonal.

Positiva undantag
– I en del kommuner verkar man inte, trots tio år med ädelreformen, veta vad det innebär och det tycker jag är allvarligt, säger Joakim Edvinsson, Vårdförbundets ordförande i Jönköping.

Det finns dock några positiva undantag. I Surahammar i Västmanland får sjuksköterskorna i snitt 9,25 procent och i Borgholm på Öland 7,5 procent.

– Och i Gävle har man gjort en speciell chefssatsning och avsatt en miljon kronor extra för den gruppen, berättar Petra Lindstedt, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida