Svårbehandlad folksjukdom

11 januari 1999

Fibromyalgi är numera en accepterad diagnos. Men för bara ett knappt decennium sedan blev många kvinnor som kom till doktorn med extrem trötthetskänsla, migrän och värk i hela kroppen, stämplade som mer eller mindre inbillningssjuka. Inga laboratorieprover kunde bekräfta sjukdomstillståndet. I journalen kunde kvinnan kallas för SVBK, sveda-värk-brännkärring. 90 procent av fibromyalgipatienterna är kvinnor. Eftersom nära 200 000 svenskar är drabbade kan man säga att det är en folksjukdom.
   
Fibromyalgi brukar börja smygande med en lokalt avgränsad smärta, till exempel värk i en axel eller en höft. Så småningom sprider sig värken till andra kroppsdelar samtidigt som en stark
trötthet uppstår. Fibromyalgin kan också starta efter en infektion, en operation eller annat trauma eller efter en svår psykisk påfrestning. Utvecklingen av sjukdomstillståndet tar i samtliga fall lång tid. Har patienten utbredd, generell värk i kroppen sedan minst tre månader och är trycköm vid minst elva punkter på bestämda ställen på kroppen ställs diagnosen. Kriterierna för diagnosen är lika över hela världen. Eftersom själva orsaken till sjukdomen fortfarande är oklar är det svårt att finna en riktigt bra behandling. Lätt fysisk aktivitet som promenader eller simning i varm bassäng, avslappnings- och rörelseprogram kan ge symtomlindring. TENS och vissa smärtstillande och muskelavslappnande läkemedel kan minska smärtan.

Författare Robert Olin, Ulf Schenkmanis 
Titel Fibromyalgi – symtom, diagnos, behandling,
98 sidor 
Förlag Sveriges Radio 1998.
Cirkapris 155 kronor + porto 
ISBN 91-522-1778-7

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida