Svårigheter att äta

Albert Westergren (red)Svårigheter att äta. 214 sidorStudentlitteratur 2003Cirkapris 148 kronorISBN 91-44-04232-9

1 september 2003

Den här boken har samlat de senaste forskningsrönen om äldres ätande och är ett välkommet komplement till ämnesområdet, som annars vanligtvis fokuserar på äldres nutrition. De sju författarna representerar yrken som tandhygienist, sjuksköterska och hushållslärare vilket gjort att ämnet kunnat belysas från flera håll. Bland annat ur kulturellt, socialt och psykologiskt perspektiv. Men boken behandlar även åldrandets, sjukdomars och munhälsans inverkan på ätandet liksom vad som kan göras åt ätsvårigheter. Boken väjer inte heller för de svåra etiska situationer som kan uppstå kring ätandet. Hur ska man till exempel förhålla sig till en dement person som vägrar att äta? Kort sagt, i den här boken finns mycket praktisk och teoretisk kunskap för alla som arbetar med måltidsrelaterade uppgifter och äldres ätande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida