Svårigheter med neutraliteten befaras

Många vårdförbundsmedlemmar kan komma att ställas inför svåra val på grund av Kommunals strejk.- Jag är rädd för att vi blir strejkvakter åt Kommunal, säger Joakim Edvinsson, ordförande för Vårdförbundet i Jönköping.

23 april 2003

Vårdförbundets inställning är att medlemmarna ska sköta sitt jobb som vanligt. Men det faktum att de strejkandes arbetsuppgifter inte är försatta i blockad komplicerar saken.

– Det finns en förväntan om att våra medlemmar ska ta extra mycket ansvar för patienterna. Det naturliga hade ju varit att arbetsgivaren fick oroa sig i stället, säger Joakim Edvinsson.

Han befarar att situationer kan uppstå då sjuksköterskor hamnar inför ett svårt val, mellan att:

1. Göra undersköterskornas arbetsuppgifter, vilket krockar med neutraliteten, eller att

2. fungera som strejkvakter, som bevakar vilka av de strejkandes arbetsuppgifter som inte ska utföras.

”Omplacera kommunals medlemmar!”

Förbundsavdelningarna arbetar nu för att arbetsgivarna i första hand ska omplacera kommunalare till arbetsplatserna som är uttagna i strejk. Att göra så kan hindra att sjuksköterskor får ansvar för konfliktens effekter, menar Lisbeth Löpare-Johansson, som är ordförande i avdelning Norrbotten.

– Vi har framfört att det måste finnas tydliga gränser mellan sjuksköterskornas och undersköterskornas uppgifter. Arbetsgivarnas konfliktplan bygger på att flytta på sjusköterskorna. Det är inte bra anser vi och vi har framfört detta, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida