Svårt att följa ordinationer vid hudsjukdomar

Ett stort problem inom dermatologin är att det ofta är svårt för patienterna att följa läkarnas ordinationer. Och när de försöker är det inte säkert att de lyckas. Även för en fullt frisk person med full rörlighet är det svårt att komma åt att smörja överallt.

24 november 2006

Det visar en studie som har gjorts av ett interdisciplinärt team som bildades för sex år sedan i syfte att förbättra följsamheten till de läkemedel som skrivs ut inom hudsjukvården.

I teamet ingår hudläkare, sjuksköterskor och farmaceuter från Uppsala, Jönköping, Göteborg och Köpenhamn.

Man brukar räkna med att ungefär hälften av alla patienter med kroniska sjukdomar inte tar sina ordinerade läkemedel.

– När det gäller hudsjukdomar är följsamheten troligen ännu lägre, säger sjuksköterskan Karin Kjellgren vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. I slutet av 1990-talet disputerade hon på en avhandling om följsamheten bland patienter med hypertoni.

Smörjtest på friska

Tillsammans med de övriga i nätverket för följsamhet genomförde hon för cirka ett år sedan ett smörjtest på 20 friska personer med full rörlighet. Personerna fick i uppdrag att smörja in hela kroppen med en fluorescerande kräm. Efteråt belystes huden med en speciell lampa som mäter fluorescensen.

Det visade sig att de i genomsnitt hade missat cirka 30 procent av kroppsytan. Hur mycket kräm som smordes in på olika delar av kroppen varierade också kraftigt, vilket inte är oviktigt med tanke på hur olika en kräm absorberas på skilda delar av kroppen.

Stor osäkerhet

– Det är alltså en väldigt stor osäkerhetsmarginal om patienten får den behandling som man vill att hon ska ha. Tänk bara hur svårt det måste vara för en äldre människa utan full rörlighet, säger Karin Kjellgren. Hon är övertygad om att det bästa sättet att nå följsamhet är att ge patienten ökade kunskaper, till xempel genom patientutbildning.

– Det kan handla om allt från hur och när man smörjer till vilka olika hjälpmedel som finns. Många av de praktiska och viktiga saker som patienten behöver känna till får hon i dag inte alltid kunskap om vid vårdbesöken, säger Karin Kjellgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida