”Svårt att hinna höjakompetensen på fem år”

Det behövs en ökad medicinsk kompetens, men det tar längre tid än fem år att höja den till den nivå Socialstyrelsen begär, säger Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.

2 november 1998

I en analys av läget i april i år säger Flisa att den medicinska utvecklingen kräver högre medicinsk kunskap och att man därför håller med Socialstyrelsen om behovet av högre kompetens.
Men det finns problem när det gäller den framtida bemanningen, säger Flisa. Personalomsättningen är liten i dag och det blir därför svårt att klara kompetenshöjningen på fem år.
Enligt föreningen tror bara hälften av landets ambulanshuvudmän att de kommer att klara Socialstyrelsens krav på fem år, medan en fjärdedel anser sig behöva sju och den sista fjärdedelen
tio år.

Flisa pekar också på ekonomin och att det är svårt att bedöma hur mycket omställningen kommer att kosta (till exempel vidareutbildning av personal). Man menar också att det i dag är svårt att bedöma hur många personer som måste gå sjuksköterskeutbildning för att kunna vara kvar i verksamheten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida