Svårt bli av med hudsjukdom orsakad av arbetet

8 januari 2001

Arbetsrelaterad hudsjukdom har en klar tendens att bli kronisk. Tre av fyra vilkas sjukdom anmälts som arbetsskada hade fortfarande besvär tolv år senare, visar en uppföljning som gjorts av Arbetslivsinstitutet. Nästan alla 517 som besvarat enkäten (83 procent av de tillfrågade) tyckte att deras livskvalitet hade försämrats och hos hälften hade sjukdomen inte läkt trots att de hade bytt arbete. Var tredje hävdade att sjukdomen lett till sämre privatekonomi.

Eftersom sjukdomen har ett klart samband med exponering i arbetet – där våtarbeten inom vård och service samt smutsiga arbeten inom verkstadsindustrin är riskyrken – konstaterar forskarna att förebyggande åtgärder är möjliga och angelägna både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och för att minska personligt lidande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida