Svårt enas om nya löner

De lokala förhandlingarna i Norrbotten har varit ovanligt kniviga. Oenigheten har varit så stor att det på en del håll slutat med att landstinget ensidigt lägger ut de nya lönerna utan överenskommelse med Vårdförbundet.

5 februari 2001

Redan när de lokala förhandlingarna startade i april förra året förklarade landstinget att man bara kunde tänka sig avtalets miniminivå på 2,0 procent. Landstinget ville också ha en landstingsövergripande överenskommelse om detta, trots att Vårdförbundet och Landstingsförbundet i det centrala avtalet poängterat vikten av att föra ner förhandlingarna på lokal nivå.

Landstinget höjde sedan sitt bud till 2,27 procent, men sedan var det tvärstopp. Toppstyrningen har varit total, menar företrädare för Vårdförbundet. Enligt direktiven till förvaltningarna fick ingen gå över de 2,27 procenten. I och med detta har det inte, som det sägs i det centrala avtalet, funnits några möjligheter att på ett tydligare sätt spegla individens bidrag till verksamheten och dennes utveckling, menar Vårdförbundet.

– Vi är oroliga för den framtida vården i länet. Hur ska man kunna behålla och rekrytera personal med den här lönepolitiken! säger Britta Edström, vice ordförande i Vårdförbundet i Norrbotten.

På en del håll har man inte kunnat enas, och där lägger arbetsgivaren själv ut alla löner utan överenskommelse med Vårdförbundet.

Irritationen är stor bland Vårdförbundets medlemmar som inte tycker att de värderas efter förtjänst. De blev knappast gladare av att arbetsgivaren i mitten av december gick ut och tackade de fack som ställt upp på återhållsamhet och därmed tagit ansvar för en bättre ekonomi i landstinget. Tacket gällde dock inte Vårdförbundet och några mindre förbund. Om förhandlingarna med de förbunden sägs i en rapport från landstingsledningen att »därför har förhandlingarna avslutats i oenighet och lönen utbetalats som en ensidig arbetsgivaråtgärd«.

Vårdförbundet har protesterat mot det som hänt i ett öppet brev till politikerna i landstinget.

Landstingets förhandlingschef Jan Norman tycker inte att bilden är riktig.

– Vårdförbundet har fått mest av alla. Utöver de 2,27 procenten har förbundet också fått från verksamhetsutrymmet, totalt 3,27 procent.

Jan Norman säger att Vårdförbundets medlemmar i Norrbotten lönemässigt ligger i topp i Sverige, men erkänner att löneutvecklingen de senaste åren inte varit bra.

– Vårdförbundet i Norrbotten har inte fått lika mycket som i många andra landsting. Helst skulle vi ha velat ge mer, men ekonomin i landstinget är så dålig att vi måste göra oss av med anställda.

Han säger att det är riktigt att landstinget och Vårdförbundet inte kommit överens överallt och att arbetsgivaren på en del arbetsplatser lagt ut lönerna ensidigt.

– Jag har visserligen bara haft den här tjänsten mindre än ett år, men så vitt jag vet har det inte hänt tidigare när det gäller Vårdförbundet, säger Jan Norman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida