Svårt för anhöriga till cancerfall

20 maj 1997

– Jag kände mig osynlig, som något katten släpat in.

– Alla frågade hur han mådde, men mig glömde de…

Några röster från nära anhöriga till patienter som drabbats av akut leukemi. Lena Persson, högskolelärare i Kristianstad, har intervjuat dem och presenterade sin undersökning på stämman.
Ångest, övergivenhet och rädsla för döden förenar de nio i hennes studie, därtill brist på praktiskt och känslomässigt stöd från både vård och omgivning. Men graden av utsatthet varierar, bland annat beroende på vilken typ av relation paret hade vid insjuknandet.
Ändrade roller och en ny arbetsfördelning i familjen är något flera berättar om. Två av familjerna fick så pass ökade kostnader och minskade inkomster till följd av sjukdomen att de tvingades byta bostad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida