Svensk beredskap för epidemier

7 februari 2005

I mitten av januari åkte två läkare till Phuket för att bistå svensk personal på plats med att värdera det aktuella smittskyddsläget. De ingår i den svenska centrala fältepidemiologiska grupp som inom 48 timmar kan stå till tjänst när utbrott av smittsamma sjukdomar behöver utredas och värderas i Sverige eller övriga världen.

Gruppen, som består av cirka 25 läkare, veterinärer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer, sammankallas av Smittskyddsinstitutet. I samband med katastrofen i Sydostasien meddelade Socialstyrelsen WHO och berörda svenska myndigheter att gruppen stod till förfogande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida