Svensk helikopter kan rädda liv

16 juni 1997

För ett par år sedan genomförde Vägverket ett försök med en norsk räddningshelikopter från NLA stationerad i Sundsvall. I en efterföljande rapport föreslår verket att en svensk heltäckande helikoptertjänst efter norsk förebild inrättas. 

I dag används helikoptrar på en rad olika sätt i olika landsting. Det enda som liknar den norska modellen finns i Stockholm där en ambulansvårdare, en narkossköterska och en läkare bemannar helikoptern tillsammans med piloten. Där finns dock ingen räddningsman som i Norge.  Kostnaden skulle, enligt utredningen som presenterades i höstas,  bli 168 miljoner kronor per år.  Enligt beräkningarna sparar samhället 150 miljoner kronor per år om man förkortar intensivvårdstiden med ett dygn för 5 000 skadade.

Förhindrad invaliditet för 100 personer per år sparar 950 miljoner. 100 räddade liv per år innebär en besparing på 1,4 miljarder kronor. (Insatserna i Sundsvall beräknas ha varit livsavgörande för 20 personer.)

Vägverket vill att helikoptertjänsten får staten som huvudman men drivs av SOS Alarm, Landstingsförbundet och Kommunförbundet tillsammans.  Vägverket föreslår också bättre utbildning i första hjälpen i skolan, i körkortsutbildningen och i yrkesförarutbildningen. I den nyligen presenterade regeringspropositionen (prop. 1996/97:137) med förslag om ökad trafiksäkerhet föreslås att ett system med ambulanshelikoptrar ska utredas närmare.

Vägverkets rapport heter Ambulanshelikopterverksamheten i Sverige (96:64) ISSN 1401/9612.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida