Svensk modell hotad av »brukspatroner«

11 oktober 2004

Bara 46 procent av Sveriges företagsledare anser att partssamverkan är bra och mest negativa är de under 38 år, enligt en rapport från Arbetslivsinstitutet. Forskarna misstänker att influenser från amerikanska managementkoncept ligger bakom utvecklingen. Den svenska modellen hotas av Management by walking around, som mer är att likna vid ledarstilen hos forna tiders brukspatroner. Rapporten Lokal partssamverkan – en undersökning av svenskt medbestämmande finns på www.arbetslivsinstitutet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida