Svensk ordförande för Acendio

Margareta Ehnfors, professor i vårdvetenskap vid Örebro universitet, har utsetts till ordförande för den europeiska organisationen Acendio.

Margareta Ehnfors är kanske mest känd som en av forskarna bakom VIPS-modellen. Hennes nya uppdrag som ordförande innebär att hon ska leda Acendios arbete. Acendio skapades 1995 med syftet att verka för gemensamma omvårdnadsdiagnoser, åtgärder och resultat bland de europeiska länderna.

För Margareta Ehnfors är nätverksbyggandet det centrala i Acendios arbete.

– Det är fascinerande att se att Europa på många sätt är en hel värld. Vi har mycket gemensamt, men det finns också stora olikheter. Därför måste vi mötas och försöka hitta vägar att jobba ihop.

Mötesplatserna utgörs bland annat av de konferenser Acendio anordnar vartannat år. Där presenteras olika länders forskning och utvecklingsarbeten med fokus på hur omvårdnad formuleras, dokumenteras och följs upp.  Årets konferens hölls i Paris i slutet av förra veckan.

– Vi vill skapa möten för sjuksköterskor i olika funktioner; blandningen av kliniskt verksamma, forskare, lärare och administratörer är nödvändig. Därför är det roligt att kunna bjuda in till en ?mellankonferens? i Örebro i april nästa år, berättar den nyvalda ordföranden.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida