Svensk sjuksköterska saligförklarad

8 maj 2000

1870 föddes Elisabeth Hesselblad i Hudene församling i Västergötland. Hon döptes i Svenska kyrkan, men var sedan barndomen sökande i sin kristna tro. 17 år gammal emigrerade hon till USA. I New York utbildade hon sig till sjuksköterska på Rooseveltsjukhuset. Som färdig sjuksköterska tillbringade hon mycket tid med hembesök hos fattiga, katolska familjer och fann till slut att hon var katolik. Direkt efter att hon övergått till katolicismen 1902 reste hon till Rom. Hon grundade så småningom en ny gren av Birgittinerorden, som nu har kloster på många ställen runt om i världen. Elisabeth Hesselblad dog 1957.

I mars i år saligförklarades Elisabeth Hesselblad av påven. En saligförklaring innebär att hon med Vatikanens goda minne kan åkallas och hennes årsdag firas i en lokal katolsk församling. Elisabeth Hesselblad blir med saligförklaringen uppförd på katolska kyrkans lista över de heliga. Där finns sedan tidigare ett femtiotal svenskar upptagna.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida